Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

VII edycja: Świadome ciało i język ruchu. Połączenie Laban/Bartenieff Movement System (LBMS) z technikami terapii tańcem i ruchem w praktyce własnej i pracy z ludźmi. PROWADZĄCE: Karen Studd i Agnieszka Sokołowska

26 maja 2025 - 31 maja 2026

Kurs zawiera 3 moduły

1. Laban Bartenieff Movement System (LBMS).
2. Techniki terapii tańcem i ruchem (DMT).
3. Praktyczny trening umiejętności wykorzystania języka ruchu i interwencji opartych na wiedzy z LBMS i technikach terapii tańcem wykorzystywanych w praktyce własnej i pracy grupowej.

Terminy Kursu

 OTWIERAMY ZAPISY NA VII edycję

Kurs zaczyna się 26.05.2025 i trwa do 31.05.2026 . Szczegółowe daty poniżej:

Moduł – Laban Bartenieff Movement System: 26.05.25-1.06.25 Karen Studd, Ośrodek Kików
Moduł Technik Terapii Tańcem : składa się z 3 weekendowych zjazdów w Warszawie :  13-14.09.25, 6-7.12.25, 7-8.03.26 Agnieszka Sokołowska
Moduł Integrujący : 25.05-31.05.26 Ośrodek Kików, Karen Studd i Agnieszka Sokołowska

Pomiędzy modułami raz na 6-8 tygodni prowadzone są 2 godzinne zajęcia online, które są nagrywane i służą pogłębieniu praktyki i utrzymania kontaktu z grupą i językiem ciała.

Aby móc uczestniczyć w 3 module konieczne jest zdobycie wiedzy i praktyki z 2 pierwszych modułów oraz superwizja z jedną z nauczycielek prowadzących kurs lub osobą przez nie rekomendowaną.Oddzielnie można wziąć udział w 1 lub 2 module, jeśli będzie wolne miejsce. Pierwszeństwo zapisu będą miały osoby biorące udział w całym kursie.

Dofinansowanie – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Tutaj każdy znajdzie info o dotacji w swoim województwie – zarówno osoba fizyczna jak i pracownik/firma.

Moduł Laban Bartenieff Movement System jest w Bazie Usług Rozwojowych, a więc jest możliwość uzyskania dofinansowania przez: pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, osób fizycznych (pow.18 r.ż.) w danym województwie.

Jeśli jesteś zainteresowana/y skontaktuj się z osobą, z którą współpracuję – Marcin Owcarz, tel. 660479544, marcin.owcarz@edu-farm.pl 

Czego możesz nauczyć się podczas całego Kursu?

Program kursu został zaprojektowany tak, aby uczył ucieleśnionego prowadzenia grupy, umiejętności stosowania interwencji ruchowych w połączeniu z tematami psychologicznymi oraz pracy z narzędziami rozwijania świadomości ruchu. Umiejętności te mogą być wykorzystywane zarówno w pracy własnej oraz we wspieraniu innych w korzystaniu z transformującej siły ruchu. Podczas programu uczymy jak budować doświadczenia i interwencje w oparciu o wiedzę pochodzącą z Laban/Bartenieff Movement System – LBMS (nt. pracy z wzorcami i strategiami ruchowymi oraz wiedzę z obszaru Terapii Tańcem i Ruchem – DMT (nt. relacji i terapeutycznej roli ruchu).

Jakie zdobędziesz umiejętności i czego się dowiesz biorąc udział w Programie?
  • Poznasz i zrozumiesz procesy zmian zachodzące dzięki interwencjom opartym o ruch i świadomą pracę z ciałem.
  • Rozwiniesz umiejętność obserwacji i budowania relacji z drugim człowiekiem i ze sobą, tak aby móc wspierać i projektować strategie (repatterning) zmian sposobów działania w różnych sytuacjach.
  • Zintegrujesz i wzmocnisz swoje kompetencje poznawcze, emocjonalne i fizyczne we własnym działaniu, relacji z innymi i otoczeniem.
  • Poznasz kluczowe koncepcje z zakresu LBMS, terapii tańcem i procesu kreatywnego przydatne do rozwoju osobistego i profesjonalnego.
  • Zdobędziesz praktykę w inicjowaniu zmiany w różnych sytuacjach, zaczynając pracę zarówno od ruchu funkcjonalnie, jak i od ekspresji emocjonalnej.
  • Rozwiniesz umiejętność pracy ze słowami, obrazami i metaforami, by móc korzystać zarówno z pracy ze słowem, jak i ruchem. Doświadczysz, że głos też jest ruchem, a werbalna i niewerbalna ekspresja są 2 częściami zintegrowanej całości.
Kto może skorzystać z uczestnictwa w kursie?

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych i zmotywowanych do nauki języka ruchu i sposobów pracy ze sobą i innymi ludźmi opartych na LBMS i terapii tańcem. Na kurs zapraszamy osoby, które mają doświadczenie (min 16 godzin w pracy opartej o terapię tańcem i ruchem lub LBMS z prowadzącą/cym posiadającym wykształcenie w tym zakresie) i dążą do rozwoju swoich umiejętności osobistych i zawodowych. Przed kursem należy wypełnić i przesłać swoją aplikację oraz odbyć rozmowę z jedną z trenerek prowadzących kurs.

Co jest w tym kursie wyjątkowego?

Podczas kursu poznasz język ruchu zarówno od strony wiedzy teoretycznej, praktycznej, jak i na poziomie głęboko osobistym. Praktyczne umiejętności będą przekazywane w sposób wspierający integrację Twojego doświadczenia, wiedzy i rozumienia ruchu zarówno na poziomie osobistym jak i profesjonalnym. Szkolenie jest wyjątkowe, ponieważ łączy aspekty LBMS z aspektami DMT w celu twórczego zastosowania ich w różnych dziedzinach życia osobistego i zawodowego. Atutem jest wieloletnie doświadczenie i wiedza trenerek prowadzących: wieloletnie, międzynarodowe i pochodzące z dziedzin: LBMS, terapii tańcem i ruchem, superwizji, coachingu, terapii somatycznej i edukacji.

Nauczycielki prowadzące kurs

Agnieszka Sokołowska

Od kilkunastu lat pracuje jako psychoterapeutka i superwizorka terapii tańcem i ruchem. Ukończyła Laban Bartenieff Institute of Movement Studies oraz psychologię. Przez ostatnie 16 lat prowadziła liczne grupy terapeutyczne I rozwoju osobistego „Wytanczając język ciał”a oraz „Treningi Świadomości: ciała, emocji, myśli, relacji” (oparte o LBMS I DMT) dla ludzi, którzy chcą zrozumieć lepiej siebie i pełniej żyć. Od 9 lat uczy i superwizuje pracę studentów w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem oraz w szkoleniu Arteterapia – kultura przeciw wykluczeniu (DK Łowicka, Akademia Umiejętności Społecznych). Tworzy programy dla trenerów, coachów i osób wspierających innych w rozwoju oparte na ucieleśnieniu, języku ruchu LBMS, terapii tańcem i ruchem oraz procesie kreatywnym. Prowadzi terapię indywidualną m.in z osobami, które doświadczyły przemocy, cierpią na choroby psychosomatyczne, lęk, depresję, mają trudność w wyrażaniu emocji lub po prostu chcą rozwijać siebie i swój kontakt z ciałem. Napisała kilka rozdziałów do dwóch książek wydanych przez GWP o psychoterapii tańcem i ruchem w pracy indywidualnej i grupowej.

Karen A.Studd

Karen

Jest od wielu lat Koordynatorką Programu w Laban International Movement Studies, jest również Somatic Movement Therapist i Educator w ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Association). Edukację wyższą w zakresie tańca kończyła na Uniwersytecie w Oregonie. Uczy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie, Meksyku, Chinach i Izraelu. Jako nauczycielka Laban/Bartenieff Movement System (LBMS) jest skoncentrowana na osobistym i profesjonalnym rozwoju, który może odbywać się poprzez zwiększanie świadomości ruchu. Jest współautorka książki ”EveryBody is a Body”, która ujmuje całościowo fenomen ludzkiego ruchu. Karen uczyła w Departamencie Tańca na Uniwersytetach: Oregon, the University of Wisconsin, George Washington University and George Mason University przez ponad 20 lat.

Moduł 1 Laban Bartenieff Movement System (LBMS). Prowadzenie: Karen Studd

Cele główne:
• Analiza i obserwacja ruchu. Przegląd LBMS: wzorce ruchowe, frazy, tematy w ruchu, rozpoznawanie komponentów ruchu : Body, Effort, Shape and Space (BESS) – Ciało, Jakości ruchu, Kształt i Przestrzeń.
• Koncentracja na rozwoju umiejętności identyfikowania wzorców i preferencji ruchowych własnych i innych osób – w tym doskonalenie umiejętności nazywania tego, co widzimy.
• Doświadczanie poprzez ruch połączenia ciało-umysł – mając na pierwszym planie świadomość poruszającego się ciała.
• Bycie uczestnikiem kreatywnego procesu grupowego w ruchu i spojrzenie na proces zarówno z poziomu osobistego jak i metapoziomu.

Przykłady konkretnych tematów:

Ciało jako dom
• Wprowadzenie do LBMS z perspektywy makro. Rozpoznawanie elementów z całości ruchu, odkrywanie 4 elementów (BESS) poprzez obserwację i opis.
• Wprowadzenie do Bartenieff Fundamentals i Harmonii Przestrzeni. Połączenie przestrzeni wewnętrznej z oddechem i tematem wewnętrz/zewntrz.
• Poznawanie ciała poprzez strukturę szkieletu.
• Frazy mikro i makro (fraza jako część, ale także jako odrębna całość).

Przestrzeń – środowisko i kontener naszego świata
• Kinesfera.
• Przestrzeń: poruszanie się i myślenie w 1D, 2D i 3D.
• Poziomy, przestrzeń osobista (Kinesfera) i przestrzeń wspólna (Przestrzeń ogólna).
• Przestrzeń interakcji.
• Doświadczenie procesu grupowego w ruchu.

Relacja Ciała i Przestrzeni – element Kształtu.
• Doświadczenie rozwoju od odczucia ciężaru i przepływu do odnalezienia siebie, połączenia ze światem i interakcji (Modes of Shape Change).
• Postawa ciała, stabilność i mobilność, stałe formy.

Dynamiczne jakości ruchu i ekspresja
• Jakości ruchu związane z kontrolą, podejmowaniem decyzji, uwagą, intencją. Relacja wszystkich aspektów ruchu w odniesieniu do poddania się lub oporu względem nich (Condensing and Indulging Qualities).
• Rozpoznawanie bliskich i dalekich nam jakości ruchowych.
• Łączenie skojarzeń, obrazów i słów z jakościami ruchu.

Wzorce, wzorce, wzorce
• Wzorce w organizacji ciała, tematach, cyklu rozwoju i frazach.
• Łączenie 4 elementów BESS.
• Widzenie Części w relacji do Całości.

6 podstawowych ćwiczeń I.Bartenieff (Basic 6) w relacji do procesu zmiany wzorców (repatterning)
• Basic 6 jako diagnoza, interwencja i praktyka.
• Eksploracja dźwięków i głosu – akcja i interakcja zabierania głosu.
• Praca z narracją i głosem poprzez ruch.
• Proces grupowy w ruchu.
• Zintegrowanie wiedzy.
• Omówienie zadań przed kolejnym modułem.

Moduł 2: Techniki terapii tańcem i ruchem. 6 dni, 3 weekendy. Prowadzenie Agnieszka Sokołowska

Weekend 1

Główne techniki terapii tańcem i ruchem w budowaniu relacji i pracy z grupą
• Podstawowe umiejętności w budowaniu kontaktu niewerbalnego (odzwierciedlenie, dostrojenie, refleksja w ruchu).
• Rodzaje więzi i przywiązania – teoria, historie zapisane w ciele.

• Proces twórczy w pracy z grupą (za B.Meekums).
• Odkrywanie i rozwijanie tematów obecnych w ruchu grupy.

Weekend 2

Praca z emocjami poprzez ruch. Pamięć ciała. 

• Stopniowe nawiązywanie kontaktu z emocjami, wspieranie budowania bezpiecznej relacji ze sobą z uważnością  na pamięć przeżyć zapisanych w ciele

• Praca z metaforą ruchową, rozwój umiejętności zadawania pytań wspierających i pogłębiających przy prowadzeniu kreatywnego procesu .
• Rodzaje pamięci.

• Rola somatycznego przeniesienia i przeciwprzeniesienia.

Weekend 3

Doświadczenie ruchu jako pomostu w pracy z różnymi tematami i potrzebami (grupy i indywidualnie)

Skoncentrujemy się na :
• Budowaniu rozgrzewek i prostych struktur, które są przygotowaniem do kontaktu z ciałem i tematem, z którym się pracuje

• Rozwoju umiejętności budowania ucieleśnionego kontaktu i rozumienia  wybranych  tematów psychologicznych pojawiających się w ruchu

• Budowaniu swojej ucieleśnionej i bezpiecznej obecności prowadzącej/ego

Moduł 3. Praktyczny trening umiejętności wykorzystania języka ruchu i interwencji opartych na wiedzy z LBMS i technikach terapii tańcem w praktyce własnej i pracy z grupą. Prowadzenie: K.Studd i A.Sokołowska

Główne tematy i cele:
• Świadkowanie każdej osobie i jej indywidualnej konstelacji ruchu połączonej z procesem psychologicznym i personalną praktyką

• Integrowanie ruchu i słów- nazywanie procesów mentalnych obserwowanych w ruchu
• Studiowanie słownictwa analizy ruchu i łączenie go ze zrozumieniem psychologicznym.
• Czas na ćwiczenie nieosądzającej obserwacji ruchu.
• Przekazywanie informacji zwrotnych, zadawanie pytań rozwijających.

• Przygotowywanie doświadczeń/ćwiczeń na różne tematy i prowadzenie ich na forum i dla Grupy

•  Tworzenie szkiców własnych warsztatów, szkoleń.
• Reflektowanie personalnego i zawodowego rozwoju

•  Świętowanie.

Podczas każdego modułu uczestniczki/y będą doskonalić:
• Rozpoznawanie własnego języka ruchu i preferencji.
• Rozwijanie umiejętności obserwacji i bycia empatycznym świadkiem/kinią.
• Reflektowanie tematów związanych z pracą z grupą.
• Używanie języka LBMS do omawiania ruchu i kształtowania doświadczeń ruchowych dla siebie i w pracy z innymi osobami.

Praca własna, indywidualna i grupowa wspierająca proces uczenia się pomiędzy modułami:
• Obserwacja i samoobserwacja ruchu w różnych kontekstach oraz ćwiczenie pisania na temat ruchu, uwzględniając aspekt myślenia i odczuwania emocji. Zadanie będzie związane z nieoceniajacą analizą ruchu oraz osobistym repertuarem ruchowym i jego wpływem na innych.
• Osobista praktyka ruchowa – przygotowana zgodnie z celem wybranym przez uczestnika – krótki opis oraz możliwość nauczenia grupy swojej praktyki.
• Podczas trwania kursu odbycie minimum 7 godzin osobistego coachingu, terapii lub superwizji w modalności wykorzystującej pracę z ciałem.
• Przygotowanie i realizacja (min. 6 godzin) szkolenia, coachingu lub warsztatu wykorzystującego techniki LBMS i DMT. Można pracować w parze z kimś ze szkolenia lub samodzielnie. Przygotowanie krótkiego opisu/eseju z poprowadzonej pracy zawierającego elementy teorii, opis praktyki i refleksje.

Podsumowując:
podczas całego kursu potrzebujesz być gotowa/y na prowadzenie swojej własnej praktyki ruchowej, opisywanie i czytanie tekstów (ok. 20 godzin pracy). Na przygotowanie i poprowadzenie warsztatu, coachingu, szkolenia, terapii lub sesji indywidualnych zawierających wiedzę zdobytą podczas kursu (zajmie to ok16 godzin, łącznie z przygotowaniami).

Superwizja:
z wymaganych 7 godzin /płatna dodatkowo/, minimum powinny 3 odbyć się u trenerek prowadzących kurs.
Aby ukończyć kurs wymagana jest obecność na zajęciach. W przypadku nieobecności zaproponujemy Ci sposób jej odrobienia, aby wypełnić wymagania kursu (może wymagać to dodatkowej opłaty). Bezwzględnie konieczna jest obecność podczas 6-dniowych modułów. Maksymalnie można opuścić 16 godzin podczas całego Programu i materiał trzeba nadrobić w porozumieniu z prowadzącymi.

Zaświadczenie:
Uczestnicy otrzymają Zaświadczenie ukończenia Kursu z uzyskaniem tytułu Trenera/ki języka ruchu i świadomej pracy z ciałem wraz z opisem rozwiniętych umiejętności i nabytej wiedzy. Podany będzie na nich zakres treści oraz liczba godzin.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Moduł Laban Bartenieff Movement System – prowadzenie Karen Studd – 58 godzin, cena promocyjna wynosi 2800 zł * przy wpłacie całej kwoty za moduł do 10 marca 2024. Miejsce po rozpatrzeniu aplikacji rezerwuje przedwpłata – 700zł, która wchodzi w skład opłaty modułu i jest zwrotna do 10 marca 2024. Moduł odbędzie się w Ośrodku Kików -nocleg oraz wyżywienie  są dodatkowo płatne (ok 250zł za dobę – cena w 2024). Przy wpłacie po 10 marca 2024 koszt udziału w 1 module wynosi 3000 zł *.  Wytańczając Życie Agnieszka Sokołowska 09 1050 1025 1000 0092 2127 9707 Wpłaty w razie rezygnacji nie są zwracane po 10.03.2025

1 moduł Kursu (a za chwilę kolejne 2 moduły) jest w Bazie Usług Rozwojowych, a więc osoby z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą skorzystać z dofinansowania 70 – 80%. Województwa podlaskie i podkarpackie oferują możliwość dofinansowania również dla osób fizycznych. Jeśli jesteś zainteresowana/y skontaktuj się z P.Marcinem Owcarz (+48660479544), który pomaga uzyskać dofinansowanie- marcin.owcarz@edu-farm.pl 

Moduł 2 – prowadzenie Agnieszka Sokołowska – 45 godzin, 3 weekendy w Warszawie – 2700 zł* przy wpłacie pełnej kwoty za moduł do 2 sierpnia 2024. Po 2 sierpnia cena za 2 moduł wynosi 2950 zł *.

Moduł 3 – prowadzenie Karen Studd i Agnieszka Sokołowska –58 godzin, cena promocyjna 3000 zł* przy wpłacie całej kwoty za moduł do 1 kwietnia 2026.  Moduł odbędzie się w Ośrodku Kików -nocleg oraz całodzienne wyżywienie są odpłatne dodatkowo. Przy wpłacie po 1 kwietnia 2026 koszt udziału w 1 module wynosi 3300 zł *.

* Oferty specjalne przy zapisach bezpośrednio u mnie, dla osób, które nie mają możliwości uzyskania dofinansowania na Kurs.

Łącznie 204 godzin kursu. 161 godziny warsztatów + 36 godzin pracy własnej między modułami oraz 7 godzin superwizji (dodatkowo płatna). Praca własna oznacza zarówno pracę indywidualną jak i grupową, zakładane jest 18 godzin między 1 i 2 modułem oraz 18 godzin między 2 i 3 modułem.

ZAPISY

Aby się zapisać prosimy o wypełnienie FORMULARZA,
który znajduje się tutaj. Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się celem umówienia na rozmowę, po której wspólnie zdecydujemy, co dalej.

INFORMACJE O KURSIE

E-MAIL
kontakt@agasokolowska.com

TELEFON
+48 604 537 533

FACEBOOK
facebook.com/1agasokolowska

REFLEKSJE UCZESTNIKÓW
 • (...) Przez szczęśliwie napotkane drzwi wkroczyłam do zupełnie nowego świata, który choć wcześniej intuicyjnie jakoś wyczuwany, dopiero w trakcie zajęć otworzył się dla mnie w całym swoim pięknie, wielowarstwowości i szerokich możliwościach rozwoju świadomości jednostki poprzez pracę z ciałem. (...) Ten rok pracy to był niezwykle intensywny czas, który wyraziście wpłynął na moje odbieranie rzeczywistości, siebie w świecie i relacjach. Uzbrojona w trakcie kursu w bardzo szeroki narzędziownik do pracy indywidualnej i pracy z grupą, pomimo upływu wielu miesięcy od jego zakończenia, nadal podróżuję po tym niezwykłym świecie i z pasją odkrywam kolejne aspekty i ścieżki świadomej pracy z ciałem. Dziękuję Ci Agnieszko za to, że tworzysz przestrzeń do takich doświadczeń i przeżyć.

  Mariola Różańska-Kałużny, uczestniczka Rocznego Kursu trenerka języka ruchu i świadomej pracy poprzez ciało, menadżerka IT
 • Język ruchu pozwala mi wyrażać siebie w pełni. Daje narzędzia, dzięki którym nareszcie doświadczam połączenia ciała, emocji, myśli i autentycznego bycia w „tu i teraz”. Zaprasza do eksplorowania różnych jakości ruchu i dzięki temu otwarcia się na to, co nowe, ciekawe, ale też trudne w mojej codzienności. Niezmiennie zaskakuje mnie to, jak, wytańczając przeróżne tematy życiowe, dochodzę do niesamowitych wniosków, budzę swoją kreatywność, podejmuję decyzje i planuję moje działania. Bogactwo emocji i myśli, które wynikają z mojej praktyki ruchowej, jest wręcz oszałamiające.

  Karolina Manugiewicz, uczestniczka Rocznego Kursu trenerka języka ruchu i świadomej pracy poprzez ciało, specjalistka rozwoju talentów w międzynarodowej instytucji finansowej
 • Dla mnie język ruchu to unikalne, głębokie połączenie procesu poznania siebie oraz transformacji poprzez ruch. Pozwala na pracę ze sobą i z innymi, poprzez ciało i emocje w nim zamieszkałe. Odkrycie, że ruch może pomóc nawiązać relacje ze swoim ja, oswoić i pomóc przyjrzeć się i przejrzeć w swoich wzorcach zachowań, ma moc wyzwalającą. Poprzez ćwiczenia, ciało uczy się jak to jest, kiedy cielesne i umysłowe ja wspierają się nawzajem, kiedy można w bezpieczny sposób odważyć się na zmianę  swojego wzorca zachowania i zacząć rozumieć język, którym komunikuje się z nami ciało.

  Magdalena Kamińska, uczestniczka Rocznego Kursu trenerka języka ruchu i świadomej pracy poprzez ciało
 • Roczny kurs z Agą i Karen był mnie doświadczeniem świadomego powrotu do siebie - pełniejszego zrozumienia swoich emocji, potrzeb a co najważniejsze był dla mnie zaproszeniem do ucieleśnienia tych doświadczeń. Odkryłam niedostępne mi wcześniej informacje, które podpowiada moje ciało i zaczęłam się z tym ruszać. To, co poruszyło się na kursie i w grupach praktykujących już się nie zatrzymuje, a ja idę dalej przez życie jakby bardziej żywa, z uważnością na szepty i krzyki mojego ciała, czerpiąc i mądrość i przyjemność z ruchu i kontaktu z ucieleśnioną mądrością mnie samej. Jakościowy kontakt ze sobą praktykowałam już od kilkunastu lat, a dzięki pracy na kursie dostrzegam nowe jego jakości i sposoby bycia ze sobą.

  Joanna Berendt, uczestniczka Rocznego Kursu coachka, trenerka NVC, trenerka języka ruchu i świadomej pracy poprzez ciało
 • (...) Obszar ciała i ruchu potrzebuje mapy, pojęć i przewodnictwa, które uzyskałam na tym kursie. Ciało opowiada językiem ruchu o naszym obecnym ja, naszej historii oraz historii naszych relacji. Świadomość ciała i znajomość języka ruchu otworzyła mi możliwości do wsłuchiwania się i dialogu z tym, co do tej pory nie było możliwe, by zawrzeć to w słowach. Kurs pozwala znane z praktyki psychoterapeutycznej pojęcia opisujące świat wewnętrzny naszej psychiki rozpoznać w sobie, świadomie doświadczyć i ucieleśnić. Jest to dla mnie największe odkrycie i wartość, którą zabrałam jako psychoterapeutka z kursu. Pracuję psychoterapeutycznie z większą świadomością ciała i znajomością języka ruchu, co jest dla moich pacjentów i dla mnie potencjałem to pełniejszego bycia ze sobą i w życiu.

  Aneta Śpiewak, uczestniczka Rocznego Kursu certyfikowana psychoterapeutka SNP PTP, certyfikowana psychoterapeutka PSPI, specjalista psycholog kliniczny, trenerka języka ruchu i świadomej pracy poprzez ciało
 • Udział w kursie, a co za tym idzie - poznanie języka ruchu, elementów terapii tańcem i ruchem, to podróż do siebie. Podróż, która zaczyna się od kroków, najpierw niepewnych, nieco chaotycznych, bywa w tym tak samo dużo ciekawości, co spotkania ze swoją niemocą, zgody na swoje "nie wiem". Dla mnie to były kroki stawiane do budowania siebie na nowo, pozwolenie sobie na bycie po swojej stronie, wytańczanie żałoby po śmierci Taty. Budowałam swoją ruchową frazę, sprawdzałam różne kierunki, podobnie działo się w życiu, dojrzewałam do zmian, które dziś wcielam w życie. Polecam, to jedno z piękniejszych doświadczeń i najlepszych wyborów, na które sobie pozwoliłam, poszerzając przede wszystkim świadomość siebie w ciele. Nad całością czuwają Agnieszka z Karen. Obie niezwykle czułe i uważne, inspirujące i wspierające. Tworzą i trzymają przestrzeń. Pomagają zbudować swoje skrzydła i fruwać.

  Kasia Koczwara, uczestniczka Rocznego Kursu psychodietetyczka, trenerka języka ruchu i świadomej pracy poprzez ciało z Cieszyna
 • Roczny kurs otworzył mi dwie drogi: do siebie i do świata. Dzięki niemu odbyłam głęboką podróż do wnętrza i uporządkowałam wiele procesów, które wcześniej pozostawały nieuświadomione. Ponadto zmieniłam kierunek zawodowej ścieżki - otworzyłam firmę, by dalej dzielić się wiedzą o mądrości ciała, która pomaga odnaleźć siebie, swój prawdziwy głos. Zjazdy przebiegają w przemiłej, twórczej i bezpiecznej atmosferze, która pozwala wiele pomieścić, zarówno z poziomu osobistego, jak i grupowego doświadczenia. Zajęcia są stworzone w taki sposób, by łagodnie i z uważnością na siebie zapraszać do poznawania języka ruchu. Prowadząca Agnieszka Sokołowska we współpracy z Karen Studd dostrzegają każdą osobę, służą wsparciem, wyjaśniają, tłumaczą. Ucząc się pracy z ciałem i prowadzenia grup od Agnieszki, ma się poczucie równości, wymiany, a nie sztywnej hierarchii: "mistrz-uczeń", choć bez wątpienia Aga jest mistrzynią w tym, co robi!

  Aga Korycka-Sobotka, uczestniczka Rocznego Kursu trenerka języka ruchu i świadomej pracy poprzez ciało, tłumaczka, rusycystka, reżyserka filmowa
 • (...) Ruch i taniec otwiera przestrzeń nowego poznania, doświadczania, uwalnia części, ktore w moim odczuciu trudno wydobyć w inny sposób. Ruch jest częścią naszej natury, korzystanie z niego w sposób świadomy jest jak powrót do matki natury, gdzie czujesz przestrzeń i zaufanie. Prowadzenie Agi i Karen jest fascynujące, pełne pasji, doświadczenia oraz mądrości życiowej, a wszystko opakowane jest w troskę i dbałość o każdy szczegół. Największym zaskoczeniem był dla mnie fakt, że moje ciało wręcz pochłaniało język ruchu - znacznie szybciej niż umysł pojmował zagadnienia, jednak struktura stworzona przez Prowadzące otworzyła przestrzeń zrozumienia i integracji ciała oraz słowa. Niepowtarzalne doświadczenie. Gorąco polecam ten kurs.

  Magdalena Wiatrowska, uczestniczka Rocznego Kursu trenerka języka ruchu i świadomej pracy poprzez ciało, nauczycielka w Instytucie Świadomego Rodzicielstwa
 • Kiedy moje serce zabije mocniej a ciało podpowiada, że dana osoba, praktyka jest bezpiecznym miejscem, któremu mogę powierzyć moje prawdziwe doświadczenie, podążam za tym wołaniem tak daleko, jak to możliwe. Kurs Świadome Ciało i Język Ruchu był dla mnie naturalnym, kolejnym krokiem rozwijania mojej relacji ze sobą i z praktyką Laban/ Bartenieff, Terapią Tańcem i Ruchem,  wyrazem zafascynowania pracą Agi. Rozpoczynałam go z poczuciem zaufania, ale też tajemnicy, gdzie zaprowadzi mnie ten rok, z cichym głosem w środku: „też bym chciała tak pracować”. W trakcie tego roku, ten głos stawał się coraz głośniejszy, moje doświadczenie coraz głębsze, a zaangażowanie w poznawanie języka, mapy tego podejścia coraz intensywniejsze. Zanim skończyłam szkolenie, prowadziłam już swoje warsztaty i sesje indywidualne, które od kilku lat kontynuuję i rozwijam. Traktuję i zawsze będę traktować wiedzę i osobiste przeżycia z tego kursu jako solidną bazę i ważny taneczny, ruchowy, świadomościowy dom.

  Beti Rutkowska, uczestniczka Rocznego Kursu trenerka języka ruchu i świadomej pracy poprzez ciało
 • Język ruchu to w moim rozumieniu taki tłumacz, który przekłada z cielesnego na rozumowe. To, co wyrażam ciałem, łatwiej jest mi nazwać. Prościej jest zauważyć, że coś się we mnie skręca, coś boli, coś mam ściśnięte, a coś innego aż rwie się otwarcia i ciągnie resztę do działania. Interpretacja następuje później. To świadome wykorzystanie ciała jako medium do wyrażania emocji, myśli i doświadczeń.

  Magda Sadowska, uczestniczka Rocznego Kursu psycholożka, trenerka języka ruchu i świadomej pracy poprzez ciało
 • Oferta kursu na stronie jest naprawdę ubogo opisana, bo wydarzyło się mnóstwo i o wiele więcej! Ale rozumiem to, bo czasem ciężko jest ubrać w słowa, odnaleźć je. Przeżyłam głęboką podróż w głąb siebie w towarzystwie pięknych istot, sióstr. To było możliwe tylko dzięki Tobie, Aga. Stworzyłaś przepiękną przestrzeń, byłaś naszą przewodniczką, zaprowadziłaś nas po naszą moc. Dziękuję!

  Monika Kardasz, uczestniczka Rocznego Kursu trenerka języka ruchu i świadomej pracy poprzez ciało
Trenerki języka ruchu i świadomej pracy z ciałem

Szczegóły

Początek:
26 maja 2025
Koniec:
31 maja 2026