Wytańczając Życie to praktyka świadomego bycia w ciele, odkrywanie siebie poprzez ruch i łącznie ciała z sercem i umysłem, doświadczanie bycia w relacji ze sobą, z innymi, ze światem. Metody, z których czerpię to: Laban Bartenieff Movement, Terapia tańcem i ruchem, BodyMind Dancing z elementami pracy somatycznej.

Język ruchu: Laban Bartenieff Movement System

Podejście Laban Bartenieff – język ciała, język ruchu

 

 • Umożliwia pracę łączącą życiowe obszary: ciało, emocje, umysł i bycie w relacjach.
 • Pozwala poznać tzw. Podpis/portret ruchowy, nawyki i siebie w różnych sytuacjach;
 • Stwarza możliwość doświadczenia i uświadomienia sobie tego, jakie sytuacje powtarzamy w życiu. Pomaga je zrozumieć, przemienić, uwolnić się z nich lub wybrać, co chciałoby się wzmocnić, a co zmienić.

To praktyka, w której zmiany szuka się poprzez ciało, by wyjść ze znanych schematów myślowych. Dzięki ciału można zyskać dostęp do nowego sposobu odczuwania i reagowania, łącząc finalnie doświadczenie z myślami. Mamy szansę odnajdować i wzmacniać to, co daje energię, radość i pozwala realizować potrzeby i marzenia.

W podejściu Laban Bartenieff Movement
ruch ujmuje się w czterech podstawowych kategoriach, które są ze sobą w relacji

 • Ciało (Body)

  Doświadczenie

 • Dynamiczne Jakości Ruchu (Effort)

  Emocje

 • Kształt (Shape)

  Relacje

 • Przestrzeń (Space)

  Myślenie

Odpowiadają one kolejno za doświadczenie, emocje, relacje i myślenie. Dotyczą ekspresji, zorientowania na wykonywanie zadań, kontaktu ze sobą i z innymi, relacji między wydatkowaniem energii, wysiłkiem, pracą, a odpoczynkiem, regeneracją.
Sposób, w jaki się poruszamy w zwykłych codziennych sytuacjach (niekoniecznie tańcząc), ukazuje nasz indywidualny podpis ruchowy, zbudowany z wymienionych wyżej kategorii. Podczas zajęć indywidualnych lub w grupie porusza się, ucieleśnia i transformuje w ruchu życiowe tematy. Łączą się one z emocjami i myśleniem. Poza tym podejście LBMS to duża dawka bardzo różnorodnego ruchu, zdrowego dla ciała oraz poznawanie języka ruchu.
Laban uważał, że każdy ma możliwość, żeby doświadczyć wszystkich ruchów i osiągnąć pełnię w życiu.

„Wystarczy zaufać ciału i pozwolić mu się poruszać. W pewnym momencie ciało posyła własne „myśli”, ponieważ wiele rzeczy pamięta i nosi w sobie wiele rozwiązań. Ten rodzaj poznania – moim zdaniem – jest głębszy, gdyż od razu doświadczam zmiany! Mam wrażenie, że podczas pracy z ciałem zachodzi proces składania w całość, a w efekcie – doznanie spokoju. Mam poczucie lekkości ciała i elastycznego jak guma kręgosłupa, który jeszcze 3 miesiące temu wydawał się sztywnym palem. Po zajęciach z ruchowymi wzorcami rozwojowymi pierwszy raz doświadczyłam nieporównywalnego z niczym doświadczenia wolności i nieograniczonych możliwości. Zdałam sobie sprawę, że to, czego w sobie nie akceptuję, bo wydaje mi się gorsze, jest mi tak naprawdę niezbędne i potrzebne. Dotknęłam w ciele takiej przestrzeni, która nic nie musi, a wszystko może. Doznałam, jak ważny jest nieoceniający odbiorca, obecny i towarzyszący. Nazwałam dzięki temu rzeczy, których nie umiałam nazwać albo nie miałam do nich dostępu z jakiś powodów. Doświadczenia z zajęć przekładają się bezpośrednio na konkretne sytuacje w życiu„.

Uczestniczka Grupy Laban Bartenieff
Metoda: Psychoterapia Tańcem i ruchem

Psychoterapia Tańcem i Ruchem (ang. DMT ­ Dance Movement Therapy) powstała po II wojnie światowej na terenie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W procesie psychoterapii tańcem i ruchem podobnie jak w podejściu Laban Bartenieff wykorzystywane jest połączenie pomiędzy naszymi przeżyciami wewnętrznymi i ich ruchową ekspresją. Ruch umożliwia dotarcie do tego co nieświadome, do wiedzy i pamięci ciała. Ruch jest traktowany jako odzwierciedlenie wewnętrznego stanu, emocji i przeżyć.

Proces terapeutyczny prowadzi do nawiązania kontaktu ze sobą poprzez dotarcie do swojego, naturalnego ruchu, doświadczenie go, a następnie odnalezienie powiązania ruchu z emocjami i myśleniem, oraz z tym, co dzieje się w życiu. W psychoterapii tańcem i ruchem niewerbalne i werbalne interwencje są równie ważne i uzupełniają się wzajemnie. Zwykle w trakcie sesji ruch przeplata się z omawianiem pojawiających się w związku z nim myśli, skojarzeń.

Psychoterapia tańcem i ruchem jest skutecznie stosowana zarówno w pracy z osobami,które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia, lub doświadczyły w swoim życiu traumatycznych wydarzeń, jak również z osobami, które pragną pogłębić swoją samoświadomość i skontaktować się z przeżyciami płynącymi z ciała.

body-mind-taniec12
Najpełniej z pracy metodą terapii tańcem i ruchem mogą skorzystać osoby, które:
 • zwykle unikają wyrażania uczuć
 • doświadczają emocji w sposób tak przytłaczający, że wyrażanie ich słowami staje się niemożliwe
 • problemy psychiczne wyrażają poprzez problemy zdrowotne dotykające ciała
 • doświadczają stałych napięć czy zablokowania pewnych części ciała
 • mają kłopoty związane z zaburzonym obrazem własnego ciała, nie lubią swojego ciała, wyglądu
 • doświadczają niemożności bliskości, w tym mają trudności w sferze seksualnej
 • chcą poprawić osobiste umiejętności w komunikacji niewerbalnej
taniec-spontaniczny-taniec
Terapeuta tańcem i ruchem może czerpać inspiracje z różnych technik ruchu i tańca:
 • analiza ruchu R. Labana
 • praca z ruchowymi wzorcami rozwojowymi za I. Bartenieff
 • ruch autentyczny
 • kontakt improwizacja
 • Body mind centering
 • wizualizacja w ruchu
 • tańce w kręgu
Zachęcam do zapisania się
do newslettera!