Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Szkolenie z języka ruchu. Zanurzenie w praktykę i teorię.

1 marca 2025 10:00 - 2 marca 2025 14:30

marzec

1-22025

SZCZEGÓŁY

GODZINY:
1.03.25, sobota: 10:00-18:00

2.03.25, niedziela: 10:00-14.30

KOSZT:

4 dni szkoleniowe, 32 godziny dydaktyczne, skrypt z materiałami, konsultacja po drugiej części szkolenia na zoom -30minut (rozmowa o swoich obserwacjach ruchowych i dalszym rozwoju lub konsultacja przygotowanych pomysłów przez uczestnika/czkę z elementami wykorzystanej ze szkolenia wiedzy) – 1870 zł (cena bez Vat za dwie części). Płatność za każdą część oddzielnie 1050×2 za szkolenie.

REZERWACJA MIEJSCA: zapraszam do rozmowy telefonicznej. Ważne jest doświadczenie wcześniejszego uczestnictwa w warsztacie, szkoleniu, grupie z jakiejś formy pracy poprzez ciało ( np joga, pilates, medytacja, trening świadomości ciała, taniec intuicyjny, kontakt improwizacja) w wymiarze minimum 16 godzin. Aby po rozmowie zarezerwować miejsce, trzeba wpłacić zaliczkę w wysokości 700zł, wchodzi ona w skład całej opłaty za szkolenie, nie jest dodatkowym kosztem i gwarantuje rezerwację miejsca. Płatność za szkolenie (w ratach lub całość)należy uiścić  do 30.01.2025.

DODATKOWE INFORMACJE: Zaliczka i wpłaty w razie zmiany decyzji są zwracane do 10.01. 2025. Jeśli ktoś nie brał udziału w pierwszej części, a chciałby dołączyć do części drugiej, to jest taka możliwość po indywidualnej wcześniejszej pracy z prowadzącą i uzupełnienie materiału.

NR KONTA: Wytańczając Życie Agnieszka Sokołowska
09 1050 1025 1000 0092 2127 9707

MIEJSCE:

AnyaJoga
Warszawa, ul. Krasińskiego 35A


FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

wpis1

Szkolenie składa się z dwóch części (32 godzin dydaktycznych) i pracy własnej pomiędzy nimi –  1-2.03.25 oraz 5-6.04.25. Pozwala poznać kompleksowe podejście Rudolfa Labana, który „przetłumaczył” fascynujący język ruchu na słowa i tematy życiowe oraz zdobyć wiedzę o głębokim połączeniu ciała z psychiką. Szkolenie daje możliwość poznania i świadomego doświadczenia pierwszego i naturalnego języka ruchu i jego związku zarówno z emocjami jak i myśleniem. Odkrywanie co „mówi”się przez ciało jest wielowymiarowym procesem, który dzieje się podczas szkolenia. Rozwija umiejętność ucieleśnienia i pełniejszego zrozumienia siebie oraz drugiego człowieka/grupy, co ułatwia włączanie świadomości ciała do swojej pracy i życia. Szkolenie daje konkretną wiedzę, rozwija umiejętności praktyczne i stwarza okazję, by poznać zaawansowany sposób rozumienia, twórczej pracy i przejścia różnych procesów w ruchu. Program ma spójną logikę. Pomiędzy modułami jest do wykonania praca własna (ruchowa i poznawcza).

Program ma spójną logikę. Pomiędzy modułami jest do wykonania praca własna (ruchowa i poznawcza).
Na szkolenie składają się moduły:

1-2.03.25

Szkolenie z języka ruchu. Zanurzenie w praktykę i teorię. Część 1.

5-6.04.25

Szkolenie z języka ruchu. Zanurzenie w praktykę i teorię. Część 2

Szczegółowy opis każdego modułu znajduje się poniżej.

DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do osób, które mają gotowość i ciekawość do poznawania fascynującego sposobu pracy i kompleksowego rozumienia siebie i drugiego człowieka. Zapraszam wszystkie osoby, które chcą otworzyć się na rozumienie ruchu i tego, co często nieświadomie wyraża się poprzez ciało. Szczególnie zachęcam do udziału osoby pracujące lub przygotowujące się do pracy z ludźmi, zarówno te, które pracują poprzez słowo jak i poprzez ruch, taniec. Język ruchu umożliwia wielowymiarowy rozwój zarówno swojego warsztatu pracy jak i umiejętności osobistych. Poznanie go może być pomocne m.in. w pracy: trenera, coacha, choreoterapeuty, terapeuty, arteterapeuty, nauczyciela, pedagoga, seksuologa, psychologa.

CELE I KORZYŚCI UDZIAŁU W 2CZĘŚCIOWYM SZKOLENIU

• Pogłębienie związku ciała i psychiki, języka ruchu i myśli.
• Poznanie i doświadczenie kategorii ruchu (przestrzeń, kształt, jakości ruchu, organizacja ciała) i tematów (m.in. wysiłek-regeneracja, bycie ze sobą-bycie z innymi), które zaobserwował R. Laban w ruchu wszystkich ludzi.
• Rozwój ucieleśnionej obecności i dostrojenia do drugiej osoby.
• Praktykowanie empatycznej i jak najobiektywniejszej obserwacji ruchu w różnych kontekstach.
• Przyjrzenie się swoim preferencjom ruchowym w wybranych sytuacjach.
• Rozwój umiejętności rozumienia drugiej osoby poprzez ucieleśnienie jej wybranych zachowań.
• Ćwiczenie umiejętności poruszania się i nazywania różnych aspektów ruchu.
• Praca z wybraną powtarzającą się myślą lub emocją i strategią ruchową, jaka jej towarzyszy.
• Przełożenie języka ruchu na wybrane sytuacje zawodowe lub osobiste (projektowanie doświadczeń, praktyki ruchowej ze świadomym włączeniem w nie języka ruchu).

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów warsztatowych do własnego wykorzystania w celach zawodowych. Wydawane są Zaświadczenia o udziale w szkoleniu wraz z ilością godzin i opisaniem zawartości merytorycznej Programu. Program szkolenia jest objęty przedmiotem praw autorskich.

PROGRAM POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW
1-2.03.25 Szkolenie z języka ruchu. Zanurzenie w praktykę i teorię. Część 1

Program część1
1) Relacja pomiędzy ruchem a stanami psychicznymi – wybrane aspekty teorii m.in. za A. Schore, K. Bloom, R. Laban, I. Bartenieff
2) Pogłębione doświadczenie kluczowych kategorii ruchu i refleksja na temat ich związku m.in. z uwagą, podejmowaniem decyzji, uwagą, kontrolą emocji, relacjami.
3) Poznanie ruchowych wzorców rozwojowych wzmacniających poczucie bycia we własnym ciele.
4) Praktykowanie jednoczesnego doświadczania, czucia i myślenia w ruchu.
5) Przygotowanie się do własnej praktyki, obserwacji i wniknięcia w język ruchu w wybranej sytuacji.

5-6.04.25 Szkolenie z języka ruchu. Zanurzenie w praktykę i teorię. Część 2

Program, część 2

1) Poszerzenie świadomości własnych preferencji ruchowych.

2) Doświadczenie sposobu pracy z przykładowymi myślami lub stanem bazującego na ucieleśnieniu, języku ruchu i procesie kreatywnym.

3) Rozwój jednoczesnej umiejętności doświadczania i rozumienia tego, co się dzieje (czucie i myślenie).

4) Ćwiczenie umiejętności widzenia i rozumienia drugiej osoby zarówno poprzez słuchanie jej słów jak i języka ruchu.

5) Przełożenie języka ruchu na wybrane sytuacje zawodowe lub osobiste.

6) Podsumowanie szkolenia.

REFLEKSJE UCZESTNIKÓW
 • Analiza Ruchu pozwala mi być bliżej siebie: lepiej czuć swoje ciało, odczytywać jego sygnały, bardziej szanować jego potrzeby. Uczę się wykorzystywać zdobywaną wiedzę o ruchu w pomocy sobie samej, w zakresie ponoszenia mniejszych wydatków energetycznych i radzenia sobie ze stresem. Uczę się innego kształtowania relacji. Dostrzegam pozytywne zmiany w podejściu do siebie samej i innych. Kiedy coś chcę zmienić w swoim podejściu,  czasem myślę a raczej próbuję poczuć, jaki to mógłby być ruch.

  Barbara Patelska, psycholog, psychoterapeutka. Zanurzenie w Analizę Ruchu
 • Aga, po raz kolejny dużo zabieram ze szkolenia- poznawczo i rozwojowo. Układają mi się w głowie i w ciele wzorce rozwojowe, kształty, akcje-mam swoje ulubione ścieżki i takie, które mnie zaciekawiają. Rozwojowo zabieram zdanie połączone z doświadczeniem wielu dobrych i zaskakujących spotkań na tym szkoleniu. Lubię bardzo patrzeć i doświadczać tego, jak pracujesz!

  Dziękuję-Mira Zanurzenie w Analizę Ruchu
 • Dopiero dzięki znajomości języka ruchu w oparciu o podejście Rudolfa Labana można zacząć odkodowywać to, co się odkrywa w praktyce. Szkolenie pokazało mi znaki używane w kodzie ruchu, dzięki czemu wiem, na co zwracać uwagę. Biorę dla siebie mocno do serca przekonanie Labana, że nie ma dobrych i złych ruchów. One wszystkie są o czymś. Warto poznać język ruchu, aby zrozumieć swoje ciało i odkryć , co ono mówi o stanie umysłu

  Emilia Zanurzenie w Analizę Ruchu
 • Praca na grupie pozwoliła mi nabrać pewności, co do metody, zacząć uważnie towarzyszyć, wykorzystywać analizę ruchu w nieoceniającym towarzyszeniu osobom, wyłapywaniu tematów do pracy. Pomogło mi to realnie  w prowadzeniu grup - w byciu tu i teraz w patrzeniu na konkrety i szczegóły w otwieraniu tematów, w zadawaniu pytań. Jestem nieustannie zachwycona, że doświadczanie ruchu sprawia, że zaczynam bardziej rozumieć. Zachwyca mnie też doświadczenie, że z jednej strony ciało i ruch pozwalają kontaktować się z czymś, co dopiero wychodzi z podświadomości, a z drugiej strony pozwala konkretnie nazwać, doprecyzować wiele myśli, emocji. Cieszę się, że mogłam doświadczać takiego bogactwa w przestrzeni stworzonej przez Ciebie. Ada Kaczan, terapeutka tańcem i ruchem

  Ada Zanurzenie w Analizę Ruchu
GALERIA ZDJĘĆ Z WARSZTATÓW, SZKOLEŃ

Szczegóły

Początek:
1 marca 2025 10:00
Koniec:
2 marca 2025 14:30