KURSY I SZKOLENIA

Szkolę z terapii tańcem i ruchem oraz języka ruchu (Laban). Pracuję z terapeutami, arteterapeutami, nauczycielami szkolnymi, instruktorami technik ruchu, trenerami i wszystkimi, którzy chcą zgłębić znaczenie i moc ruchu.

kreatywnosc7

Praca z emocjami w praktyce coacha i trenera w oparciu o język ruchu Laban/Bartenieff i pracę z ciałem

Wrocław, 10-11.09.2021

Szkolenie umożliwia rozwój dialogu pomiędzy sferą poznawczą a sygnałami płynącymi z ciała, rozwija twórcze myślenie prawopółkulowe i uczy, jak można wykorzystać ucieleśnienie i ruch w pracy z emocjami z klientem i grupą. Opiera się o analizę ruchu R. Labana i I.Bartenieff, elementy terapii tańcem i pracę z metaforą ruchową. Skierowane jest do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę indywidualną lub z grupą. Uczestnikami mogą być również osoby, które interesuje rozwój własny i chcą poszerzyć własne umiejętności radzenia sobie z emocjami w życiu codziennym. Dostarcza praktycznego doświadczenia i wiedzy o związku ciała i ruchu z psychiką, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z emocjami. Stwarza możliwość rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych w zakresie umiejętności ucieleśnienia, empatii kinestetycznej, obserwacji ruchu i pełniejszego zrozumienia drugiego człowieka/grupy, co wpływa na wsparcie procesów rozwojowych i coachingowych.

grupataniec5

PROJEKTOWANIE SCENARIUSZY DO PRACY Z GRUPAMI

W oparciu o analizę ruchu i elementy terapii tańcem i ruchem
Warszawa 27-28.11.2021

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w swojej pracy z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi (nauczyciele, pedagodzy, pracownicy socjalni, instruktorzy, arteterapeuci, terapeuci).
Korzyścią z udziału w szkoleniu jest poznanie etapów potrzebnych do zbudowania efektywnego scenariusza zajęć uwzględniających ruch/pracę z ciałem, poznanie kilku kreatywnych ćwiczeń z analizy ruchu R. Labana (na jego strukturze bazowała np. W. Sherbourne) oraz ćwiczeń związanych z relacjami w grupie. Uczestnicy przesyłają po szkoleniu stworzony przez siebie scenariusz zajęć/warsztatu i otrzymują informację zwrotną od prowadzącej.

wpis1

SZKOLENIE Z JĘZYKA RUCHU. ZANURZENIE W PRAKTYKĘ I TEORIĘ, VII edycja, dwie części

Warszawa 26-27.02.22 oraz 2-3.04.22

Szkolenie składa się z dwóch części (34godzin dydaktycznych) i pracy własnej pomiędzy nimi. Pozwala poznać kompleksowe podejście Rudolfa Labana, który „przetłumaczył” fascynujący język ruchu na słowa i tematy życiowe oraz zdobyć wiedzę o głębokim połączeniu ciała z psychiką. Szkolenie daje możliwość poznania i świadomego doświadczenia pierwszego i naturalnego języka ruchu i jego związku zarówno z emocjami jak i myśleniem, odkrywania co często nieświadomie „mówi” się przez ciało. Rozwija umiejętność ucieleśnienia, obserwacji ruchu i pełniejszego zrozumienia siebie oraz drugiego człowieka/grupy, co ułatwia włączanie świadomości ciała do swojej pracy zawodowej z różnymi grupami. Szkolenie daje konkretną wiedzę, rozwija umiejętności praktyczne i stwarza okazję, by poznać zaawansowany sposób rozumienia, twórczej pracy, przejścia różnych procesów w ruchu, które są zarówno w strukturze jak i pełne kreatywności. Program ma spójną logikę. Pomiędzy modułami jest do wykonania praca własna (ruchowa i poznawcza).

Zachęcam do zapisania się
do newslettera!