Ucieleśniona psychika

Procesy, które zachodzą w ciele mają swoje odzwierciedlenie w psychice. Może nawet adekwatniej byłoby powiedzieć, że te procesy zachodzą niemal równocześnie, zwłaszcza jeśli chodzi o układ limbiczny powiązany z emocjami, relacjami, reakcjami na stres. Emocje i ruch biegną tymi samymi ścieżkami  i mają podobne tempo działania, czasu reakcji. Myśl jest i zawsze będzie wolniejsza od reakcji emocjonalnej. Pochodzi bowiem z tzw. wyższego piętra mózgu, z kory mózgowej, najmłodszej części naszego układu nerwowego. Dlatego szybciej czujemy i reagujemy niż myślimy. Świadomość ciała, tego jak różne zachodzą w nim procesy ,może być źródłem informacji, barometrem i drogowskazem w życiowych sytuacjach. Praca z ciałem i umysłem oraz decyzje podejmowane nie jedynie intelektualnie, ale razem z emocjami, intuicją sprawiają, że bardziej czuje się siebie w swoim życiu.

Podam Ci prosty przykład na łączenie mądrości ciała z procesami psychicznymi:

👉 Czy wiesz, ze skóra jest Twoim największym organem? Pomostem, który jednocześnie łączy Ciebie i chroni przez światem zewnętrznym. Ma w sobie jedną i drugą funkcję, z pozoru sprzeczną, a jednak dopełniającą się.

👉 Skóra to miejsce ochrony, granicy i bliskości połączenia jednocześnie.

„Nie możemy dotknąć jednej rzeczy, zawsze dotykamy dwóch jednocześnie: czegoś zewnętrznego i nas samych. Skóra nie jest jedynie interfejsem pomiędzy moim ciałem a światem, jest równocześnie interfejsem pomiędzy procesem myśli a fizyczną egzystencją. „Ocierając” się o świat definiuję także siebie w relacji do siebie”. D. Juhan

Jak możesz skorzystać z powyższej informacji:

Zaciekaw się i zadaj pytania do ruchu i medytacji:

    • Jak czujesz siebie sensorycznie w skórze i jak czujesz siebie w umyśle? Podobnie? Inaczej?
    • Obserwuj jak niektóre wewnętrzne stany mogą wpływać na to, jak czujesz się we własnej skórze i odwrotnie: jak odczucia, wrażenia sensoryczne mogą wpłynąć na Twój stan wewnętrzny? Który kierunek dzieje się częściej? O czym może to Ciebie informować?
    • Czemu pozwalasz wnikać, wchodzić, co wpuszczasz ? A co trzymasz na zewnątrz?
    • Co chcesz trzymać na zewnątrz, a co chciałabyś/łbyś pozwolić sobie wpuścić?
    • Czy to co jest i co chcesz, żeby było jest podobne, czy różni się od siebie?

 

Porusz się, namaluj coś, napisz. Co chcesz wypróbować w życiu codziennym w nawiązaniu do swojego doświadczenia?

Zostaw Komentarz