Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

  • To event minęło.

Kształt, Przestrzeń i Ty – warsztat prowadzi Peggy Hackney

czerwiec

16-172018

SZCZEGÓŁY

GODZINY: Sobota 10:00-17:30
Niedziela 10:00-16:30

KONTAKT I ZAPISY:
kontakt@agasokolowska.com
604 537 533

KOSZT: 590 zł w przypadku całościowej opłaty za szkolenie do 20.04.18. W przypadku późniejszej płatności koszt wynosi 720 zł.

REZERWACJA MIEJSCA: Miejsce rezerwuje przedpłata w wysokości 300 pln, jest ona zwrotna do 4.05.18 i wchodzi w skład całej opłaty. Nie jest to kwota dodatkowa.

NR KONTA: Off Words Agnieszka Sokołowska
09 1050 1025 1000 0092 2127 9707

MIEJSCE:

Warsaw Dance Department
Warszawa, Pl. Defilad 1


FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną lub telefoniczną informacji o warsztacie od OFF WORDS Agnieszka Sokołowska

ksztalt-przestrzen

Kształt, Przestrzeń i Ty
Dynamiczne relacje w podejściu Laban/Bartenieff

Podczas warsztatu skupimy się na:

-Odkryciu, jak Kształt i Przestrzeń mogą stać się dynamicznymi partnerami w ruchu,
-Doświadczaniu, jak konkretne frazy ruchu wzmacniają wewnętrzne połączenia w ciele,
-Poznawaniu swojego unikalnego „Podpisu Ruchowego”.

CELE WARSZTATÓW

Jeśli Twoje ciało odczuwa ścieżki połączeń od centrum do końcówek ciała, to zyskuje dostęp do klarownego ruchu w przestrzeni. I z drugiej strony – świadoma intencja, co do postawy i orientacji w przestrzeni pozwala systemowi neuromięśniowemu uruchomić wiedzę Twojego ciała, dotyczącą połączeń.

Podczas warsztatu skupimy się na Frazie Kształtu i Przestrzeni, po to, by poszerzyć zakres własnej ekspresji i możliwości ruchowych. Będziemy pracować z podstawowymi połączeniami w ciele, aby wzmocnić Kształt i Przestrzeń, poprzez dynamiczne, pełne życia doświadczanie podejścia I. Bartenieff.
Będziemy także eksplorować wybrane sekwencje ruchu w przestrzeni oparte na pracy Labana z Harmonią Przestrzeni. Przeznaczymy także czas na docenienie piękna sposobu wyrażania się w przestrzeni każdego z uczestników.

Podejście Laban/Bartenieff jest znane ze swojego wszechstronnego spojrzenia na język ruchu człowieka i znajduje szerokie spektrum zastosowania, w takich dziedzinach jak: terapia, taniec, teatr, edukacja, neuronauka, antropologia, komunikacja, studia somatyczne itd.

informacje o prowadzącej:

Peggy Hackney jest znana w wielu krajach za swoją pionierską pracę w Analizie Ruchu Labana oraz Podejściu Bartenieff. Posiada Dyplomy Uniwersyteckie z Psychologii, Edukacji i Tańca oraz Kreatywnego Przywództwa. Jest Tancerką, Terapeutą Ruchu Somatycznego (ISMETA) i Terapeutą Manualnym. Pracowała także z Metodą Przechwytywania Ruchu w Animacji (Motion Capture Animation) oraz prowadziła badania naukowe nad Uczeniem Komputerowym i Stylem Ruchowym. Uczyła w Nowym Jorku, Berlinie, Rzymie, Sydney, Amsterdamie, Hong-Kongu oraz w wielu miejscach w USA. Peggy Hackney jest autorką książki “Tworzenie Połączeń: Całkowita Integracja Ciała poprzez Podejście Bartenieff”. Kilkanaście lat pracowała bezpośrednio z Irgman Bartenieff.

Co zrobić, aby wziąć udział w warsztacie:

Aby wziąć udział w warsztacie ważna jest otwartość na doświadczanie i zaciekawienie sobą i drugim człowiekiem. Zapraszam te osoby, które mają doświadczenie minimum 16 godzin wybranej praktyki ruchowej dotyczącej świadomości ciała.

Informacje dodatkowe

Rezerwacja udziału odbywa się przez zgłoszenie drogą e-mail. Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy otrzymują w trakcie zajęć materiały warsztatowe do własnego wykorzystania w celach zawodowych. Wydawane są Zaświadczenia o udziale w warsztacie wraz z ilością godzin i opisem zawartości merytorycznej Programu.
Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim i tłumaczony na język polski.

English version

SHAPE, SPACE, AND YOU
CREATING A DYNAMIC RELATIONSHIP
THROUGH LABAN/BARTENIEFF MOVEMENT STUDIES

Discover how Shape, and Space can become your dynamic partner.
Practice using clear movement Phrasing to enhance your body’s
internal connections.
Explore your own “Movement Signature!”

When your body is enjoying pathways of connection from your core to your distal ends, clear movement is space is possible. Conversely, clarity of shape and spatial intent enables your neuromosular system to activate your body’s own knowledge of connectivity. This workshop will emphasize the PHRASING OF SHAPE and SPACE for your own personal expression and to broaden your range of movement possibilities. We will work with underlying Body Connectivity for support of Shape and
space through dynamic, Effortful exploration of Bartenieff
Fundamentals. We will then explore selected sequences in space based on Laban’s work with the Harmonics of Space. We will also take time to appreciate the beauty of each individual’s own personal spatial statement.

The Laban/Bartenieff material is known for its comprehensive perspective on human movement and its relevance to a wide range of applications, such as Therapy, Dance, Theater, Education, Neuroscience, Anthropology, Communications, Somatic Studies, etc.

Peggy Hackney is internationally known for her pioneering work in Laban Movement Analysis and Bartenieff Fundamentals. She has University Degrees in Psychology, Education, Dance, and Creative Leadership. She is a Performing Dancer, a Somatic Movement Therapist (ISMETA), a Massage Therapist, and she has worked with Motion Capture Animation, and scientific research in Computer Learning and Movement Style. She has taught in New York City, Berlin, Rome, Sydney, Amsterdam, Hong-Kong, and throughout the USA. Peggy is the author of the book, “Making Connections: Total Body Integration through Bartenieff Fundamentals.” Peggy Hackney has worked directly with Irgman Bartenieff for over a dozen years.

What should you do to take part in the workshop:
To take part in the workshop you need to be open to experiencing and curious toward yourself and others. I invite those who have at least 16 hours of experience in a movement practice based on body awareness.

Saturday 10 am till 5.30 pm, Sunday 10am till 4.30 pm
Cost: 140 EU if the full payment is done before April 20th, 2018. In case of later payment, the cost is 170 EU. To make a reservation, a down payment of 300 pln is required. It is returnable until May 4th, 2018 and is a part of full payment, not an extra cost.
Reservations can be made via e-mail. The number of spots is limited.
Participants will receive printed materials to use for their own professional purposes and will receive Certificates of Participation including the number of hours of the training and its substantive content.
The workshop will be held in English and translated into Polish.
Enrollment and organization: Aga Sokołowska, 604 537 533, kontakt@agasokolowska.com
Aga Sokołowska is a supervisor and the only Dance Movement Psychotherapist in Poland that has a complex education and certificate of Laban/Bartenieff International Movement Studies.